Rijden in een groep / baksteenformatie

Regels voor het rijden in een groep.

Denk er aan, dat je bromfiets in goede technische staat is: remmen, verlichting en banden. Heb je getankt? Heb je rijbewijs, paspoort, verzekeringsbewijzen bij je?

Alle deelnemers moeten op tijd aankomen.

Het is niet eerlijk tegenover de andere deelnemers wanneer zij op jou moeten wachten.

De tourcoördinator informeert de deelnemers over mogelijke gevaren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de situatie.

De tourcoördinator maakt afspraken met de deelnemers van de tour, zodat degenen die achter hem rijden, het tempo kunnen bijhouden.

Dat wil zeggen: degene met de minste ervaring en/of de zwakste motor gaat vooraan in de groep rijden.

De afsluiting van het achterste gedeelte van de groep is iemand veelal een ervaren rijder die de groep ook bij elkaar kan houden.

Deze volgorde in de groep is hiermee vastgelegd en wordt de hele tour in acht genomen. Voorrijden, versnellen of inhalen wordt zo min mogelijk gedaan, immers hierdoor raakt de groep al snel uit elkaar.

De tourcoördinator zal de laatste bromfiets goed in het zicht houden, om te controleren of de groep volledig is.

Alleen onderling waarschuwen waar het risico voor de volgende rijder moeilijk te zien is.

De tourcoördinator zal op de stop- en pauze plaats zodanig stoppen, dat er plaats is voor de hele groep

Hij zal, d.m.v. de walkie talkie, de tourcoördinator waarschuwen.

Elke deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de overige deelnemers op hem (haar) letten.

De voorrijder zal een reflecterend jack dragen en zodoende voor iedereen in de groep goed te zien.

De opvolgende rijders zullen bloksgewijs (10 a 15 rijders achter elkaar) hun positie innemen.

De laatste van dit blok draagt ook een reflecterend jack.

Zorg steeds voor voldoende ruimte onderling zodat stuurcorrecties en/of het vermijden van obstakels mogelijk blijven.

Deze ruimte is ook noodzakelijk om het passerend verkeer de mogelijkheid te geven om (eventueel) te kunnen invoegen.

De achterop rijder draagt een reflecterend jack.

Raadzaam om een andere kleur jack dan de voorrijder te nemen.

De wettelijke snelheidslimieten zullen in acht worden genomen.

Toch kan het nodig zijn dat achter in de groep sneller gereden wordt als voor in de groep bijvoorbeeld na het oversteken van een weg.

Verkeersregelaar spelen is absoluut niet toegestaan.

Wanneer je stopt voor een kruising, verkeerslichten of andere obstakels: Voor de kruising, stoplichten etc. vorm dan een rij van 2 bromfietsen naast elkaar met enige afstand van de 1e rijder.

Het doel hiervan is om de groep zo compact mogelijk te maken en een snelle overschrijding van de kruising en daarmee gezamenlijk verder rijden te vergemakkelijken.

Voorkom onderling inhalen en dan weer remmen om de oorspronkelijke formatie in te nemen.

Het is absoluut niet de bedoeling om elkaar in te halen en in gevaar te brengen.

Iedereen kijkt zelf of HIJ (of ZIJ) veilig voetgangers, fietsers of obstakels kan inhalen of  kan oversteken.

Uiteraard is richting aangeven bij het afslaan verplicht.

De pauzeplaats is er uiteraard om iets te drinken of te eten en uiteraard mensen aan te spreken die zich niet aan de regels houden.

Wat wel belangrijk is, je moet zonder valse verlegenheid opmerkingen kunnen maken. Immers het belangrijkste is dat iedereen veilig thuis komt!

Gezellig toeren is ons motto!

Je moet niet met schade thuis komen, daar heeft niemand iets aan.

Iedere bestuurder in de groep heeft een eigen verantwoordelijkheid, dat betekent dat iedereen persoonlijk, voordat hij een manoeuvre uitvoert op zijn en andermans veiligheid let.

In het verkeer ben je als bromfietsrijder (en zeker in een groep) extra kwetsbaar.

Bromfietsclub 't Prónksjtök wenst een ieder veilige kilometers..

Baksteenformatie (of rij-positie in het wegvak):

Dit is zowel de plaats in het wegvak als de onderlinge afstand 

a) Door een wisselende positie van de bromfietsen in het wegvak (baksteenformatie) wordt de reactie afstand dubbel zo lang en kan de groep toch een relatief totale lengte aannemen. Dus het geeft iedere bromfiets de dubbele reactietijd

b) Als een lid dus regelmatig van plaats wisselt – zonder reden – beïnvloed hij dus de mogelijkheden en daarmee de veiligheid van de rijder achter hem. Baksteenformaat is dus een veiligheidsmaatregel!!

c) Bij het “in baksteenformatie rijden” kiest iedere rijder zijn op het linker- of rechter deel van het wegvak. Dit is altijd schuin achter de rijder ervoor. De 2e rijder van de groep (achter de voorrijder) bepaalt of hij links of rechts rijdt en houdt dit vast!

d) Het rijden in de groep gebeurt dus in baksteenformaat. Alleen op smalle wegen is dit minder goed mogelijk. Echter het begrip “positie op de weg” kan WEL uitgevoerd worden, alleen minder breed. De veiligheid in de groep en onderlinge afstand tussen de bromfietsen is hiervan mede afhankelijk!!

e) Ook bij het aankomen bij kruisingen e.d. houdt men deze positie vast. Dus niet van rechts naar links om beter te kijken!! Een botsing met de bromfiets erachter is dan snel gebeurd!!!

f) De afstand in baksteenformaat is heel makkelijk te controleren. Als je in de spiegels van de bromfiets van degene die schuin voor je rijdt, ZIJN GEZICHT KUNT ZIEN, weet je dat je op de goede afstand zit

g) Hou de 2 rijseconden richtlijn aan t.o.v. de in lijn voor je rijdende bromfiets. Bij kleinere  afstanden wordt de veiligheid minder!

 

1 seconde, onderling aan te houden afstand, in meters uitgedrukt bij:

-   30 km/uur = 8 meter             -   35 km/uur = 9,7